Tingimused

Üldtingimused

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) on koostatud teie (edaspidi nimetatud Klient) ja veebipoe www.Pakella.lv (edaspidi nimetatud pood) õiguste tagamiseks ning määrata kindlaks mõlema poole kohustused ja vastutus. (edaspidi - Kauplus) mõlema poole õigused, teatud kohustused ja vastutus.

 

1.2. Reegleid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab Poe mistahes viisil või vormis, koostab Poe poolt pakutavatele kaupadele tellimuse, tasub nende kaupade eest, esitab isiku- või muid andmeid, tutvub Kaupluses oleva teabega, kommenteerib, samuti as hindab kaupa (edaspidi teenused üldiselt).

 

1.3. Tingimusi käsitletakse Kliendi ja SIA Pakella (edaspidi - Haldaja) (ettevõtte registri nr 40003298872, käibemaksukohustuslase nr LV40003298872, registrijärgne aadress: Ķengaraga iela 10B, LV-1063, Riia, Läti) vahel sõlmitud lepinguna.

 

1.4. Tellimust vormistades kinnitab klient, et on Tingimustega hoolikalt tutvunud, nende sisust aru saanud ning nõustub reservatsioonideta kõigi Tingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma. Kui klient ei nõustu tingimusteta ja pöördumatult kõiki käesolevates Tingimustes sätestatud kohustusi aktsepteerima ja täitma, ei ole kliendil õigust kasutada ühtegi Poeteenust.

 

1.5. Kauplus vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Klient, eirates soovitusi ja oma kohustusi, ei ole tutvunud Kaupluse tingimustega, kuigi talle oli selline võimalus antud.

 

1.6. Kauplus jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal muuta. Kliendile kehtivad ostu hetkel kehtinud tingimused.